Shimadzu

SH-PolarWax

Kolumna PGE

 

Cechy charakterystyczne:

  • Faza polarna: Glikol polietylenowy Crossbond™
  • Kolumna PEG z niskim współczynnikiem wymywania fazy - zapewnia długi czas eksploatacji kolumny
  • Odporna na nastrzyki próbek wodnych
  • Odpowiada USP G14, G15, G16, G20 i G39
  • Podobne fazy: Stabilwax, Innowax, CP-Wax 52 CB, VF-WAX MS, Supelcowax-10

 

Analiza estrów FAME w paliwie biodiesel

1

Estry z oleju sojowego

1.  Kwas mirystynowy  C14:0
2.  Kwas palmitynowy C16:0
3.  Kwas palmitooleinowy C16:1
4.  Kwas stearynowy C18:0

5.  Kwas oleinowy C18:1
6.  Kwas linolowy C18:2
7.  Kwas linolenowy C18:3
8.  Kwas arachidowy C20:0

9.  Kwas gadolowy C20:1
10.  Kwas behenowy C22:0
11.  Kwas lignocerynowy
C24:0

 

3

Estry z oleju rzepakowego 

1. Kwas mirystynowy C14:0
2. Kwas palmitynowy C16:0
3. Kwas palmitooleinowy C16:1
4. Kwas stearynowy C18:0
5. Kwas oleinowy C18:1
6. Kwas linolowy C18:2
7. Kwas linolenowy C18:3
8. Kwas arachidowy C20:0
9. Kwas gadolowy C20:1
10. Kwas behenowy C22:0
11. Kwas erukowy C22:1
12. Kwas lignocerynowy C24:0
13. Kwas neronowy C24:1

 

2

Estry z łoju

1. Kwas mirystynowy C14:0
2. Kwas palmitynowy C16:0
3. Kwas palmitooleinowy C16:1
4. Kwas stearynowy C18:0
5. Kwas oleinowy C18:1
6. Kwas linolowy C18:2
7. Kwas linolenowy C18:3
8. Kwas arachidowy C20:0
9. Kwas gadolowy C20:1
10. Kwas lignocerynowy C24:0
11. Kwas neronowy C24:1

 

2

Estry z tkanki tłuszczowej żółtej 

1. Kwas mirystynowy C14:0
2. Kwas palmitynowy C16:0
3. Kwas palmitooleinowy C16:1
4. Kwas stearynowy C18:0
 
5. Kwas oleinowy C18:1
6. Kwas linolowy C18:2
7. Kwas linolenowy C18:3
8. Kwas arachidowy C20:0
 
9. Kwas gadolowy C20:1
10. Kwas behenowy C22:0
11. Kwas erukowy C22:1
12. Kwas lignocerynowy C24:0