Biotage

Biotage Dalton 2000 detektor mas

Biotage® Dalton 2000 jest kompaktowym, pojedynczym, kwadrupolowym detektorem masy z możliwością jednoczesnego przełączaniem polaryzacji na dodatnią i ujemną.

Detektor wykorzystuje źródło jonizacji chemicznej pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI) do jonizacji substancji, które następnie mogą być identyfikowane na podstawie ich stosunku masy do ładunku (m/z). Biotage® Dalton 2000 pozwala na analizę próbek i automatyczne wykorzystanie stosunku m/z zidentyfikowanej substancji do oczyszczenia błyskawicznego.