Shimadzu

SH-I-1MS

Kolumna o wysokiej sprawności (High-Performance) do GC, GCMS

 

Cechy charakterystyczne:

  • Faza niepolarna: Crossbond™ 100% dimetylopolisiloksan
  • Testowany i gwarantowany niski poziom wymywania fazy (bleeding); ulepszony stosunek sygnału do szumu dla lepszej czułości i stabilności widma mas
  • Kolumny ogólnego zastosowania do analizy olejków eterycznych, węglowodorów, pestycydów, kongenerów PCB (np. mieszanin Aroclor), związków siarki, amin, zanieczyszczeń rozpuszczalników, destylacji symulowanej, oksygenatów, substancji organicznych GRO (gasoline range organics), gazów rafineryjnych
  • Odpowiada USP G2
  • Fazy podobne: Rxi-1MS, HP-1ms UI, HP-1ms, DB-1ms UI, DB-1ms, Ultra-1, VF-1ms, SPB-1, Equity-1

 

Analiza węglowodorów ropopochodnych (TPH)

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolumna SH-I-1MS
Wymiary 20 m, 0.18 mm ID, 0.18 μm
Numer katalogowy 221-75921- 20
Próbka Florida TRPH Standard, 500 μg/ml każdy składnik w heksanie
Objętość nastrzyku 0.5 μl, split (20:1)
Temperatura nastrzyku 275 °C
Gaz nośny Wodór, stała prędkość liniowa, 55 cm/sek
Temperatura pieca 40 °C (1 min) do 330 °C przy 20 °C/min (10 min)
Detektor FID, 350 °C