Analityczny system nadkrytyczny SFC Nexera UC

Nexera UC to system chromatograficzny lub ekstrakcyjno-chromatograficzny firmy Shimadzu wykorzystujący w obu przypadkach ciecze w stanie nadkrytycznym, przy czym najczęściej jest to czysty dwutlenek węgla lub modyfikowany w niewielkim stopniu fazami organicznymi lub wodnymi.

W laboratoriach analitycznych do rozdzielenia badanych związków posługujemy się różnymi technikami chromatograficznymi, jak np. układ faz odwróconych, faz odwróconych z odczynnikami par jonowych, faz normalnych, technika HILIC czy chromatografia jonowa. Zgodnie z aktualnymi danymi literaturowymi i potwierdzonymi danymi eksperymentalnymi chromatografia cieczami w stanie nadkrytycznym może pokryć zakresem wszystkie wyżej wymienione techniki.

W przypadku chromatografów Shimadzu system ten nazywa się Nexera UC - skrót „UC” oznacza Ujednoliconą Chromatografię. Dlaczego ujednoliconą? Mianowicie możemy ten system wykorzystywać zarówno jako klasyczne (U)HPLC oraz z wykorzystaniem faz w stanie nadkrytycznym, bez potrzeby dokonywania zmian konfiguracyjnych. 

Nexera UC obejmuje nie tylko chromatografię w stanie nadkrytycznym SFC, ale również ekstrakcję w stanie nadkrytycznym SFE  jako jedyny dostępny system na rynku, Nexera UC może sprzęgać oba podejścia w jednej linii, tworząc unikalne i potężne narzędzie badawcze „on-line SFE-SFC” z detekcją klasyczną HPLC lub czułą, selektywną i specyficzną spektrometrią mas.

Nexera UC umożliwia:

  • automatyzację procesu ekstrakcji i analizy
  • skrócenie czasu ekstrakcji i ograniczenie kosztów
  • zastąpienie techniki QuEChERS
  • zastąpienie techniki Soxhleta
  • zastąpienie technik GCMS i LCMS jedną techniką SFC-MS
  • badania przesiewowe związków chiralnych i in.

Dzięki modułowej budowie, Nexera UC może być indywidualnie skonfigurowana. Jej elementy mogą tworzyć samodzielną stację SFE do przygotowania próbek pod kątem analiz GCMS, czy LCMS. SFC Shimadzu można łączyć zarówno z detektorami typu DAD, jak również ELSD, czy MS.

 

sch

 

Zobacz jak ten system oceniają inni użytkownicy:

https://www.selectscience.net/products/nexera-uc/?prodid=202935