Shimadzu

PPSQ-51A/53A system do sekwencjonowania białek/peptydów

W pełni kontrolowany przez komputer system do sekwencjonowania białek PPSQ-51A/53A jest wyposażony w specjalnie opracowany, nowy i precyzyjny system dostarczania reagentów w celu uzyskania powtarzalnej fazy gazowej w cyklu degradacji Edmana.

System PPSQ-51A to układ z pojedynczym reaktorem zapewniającym wysoką sprawność analizy, podczas gdy system PPSQ-53A to układ z trzema reaktorami umożliwiający ciągłą pracę z trzema próbkami jednocześnie. Obydwa systemy zapewniają prostą obsługę, łatwą interpretację wyników, jak również wysoką sprawność i wysoką precyzję.