Supercritical Fluid Extractor

Ekstrakcja konopi siewnych Cannabis SFE

Ekstraktor konopi siewnych Cannabis SFE jest w stanie przetwarzać więcej surowca na godzinę, ponieważ zaprojektowany system, oferuje najwyższe dostępne natężenia przepływu, co skutkuje większym przepływem ciekłego CO2 przez materiał, generując szybsze i bardziej kompletne ekstrakcje.​

W ostatnim czasie popyt na olej konopny o wysokiej, farmaceutycznej jakości wzrósł i tendencja ta będzie się utrzymywać, z uwagi na uznanie wartości terapeutycznej tego produktu. Liczne badania wykazały wysoką wartość ekstraktów z konopi w leczeniu różnych dolegliwości, takich jak choćby skurcze mięśni, jaskra, nudności, zaburzenia nastroju i zachowania, zaburzenia snu czy też ból przewlekły.

Synteza najważniejszych związków występujących w marihuanie nie jest technicznie wykonalna lub ekonomicznie opłacalna, można jednak dokonać ekstrakcji rośliny, wydobywając z niej zarówno niepolarny olej, jak i lekko polarne terpeny. Proces ten może być optymalizowany poprzez zmianę zarówno ciśnienia, jak i temperatury od skrajnych warunków subkrytycznych aż do nadkrytycznych (ponad 1071 psi / 31,1°C). W przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku metod ekstrakcji w Cannabis SFE  nie ma potrzeby przeprowadzania etapu destylacji, ponieważ po spadku ciśnienia scCO2 staje się gazem. Wyekstrahowany materiał jest chemicznie czysty i w stanie naturalnym. CO2 może być bezpiecznie usunięty poprzez system wentylacji lub opcjonalnie poddany recyklingowi, aby uzyskać jeszcze większą wydajność i oszczędności. Ponieważ moc rozpuszczalności płynu zależy od ciśnienia, możliwe jest frakcjonowanie w celu uzyskania wielu kompozycji z jednego surowca. Dzięki temu możliwe są pewne separacje, które są trudne lub niemożliwe do wykonania przy tradycyjnej ekstrakcji z użyciem „tradycyjnego” ciekłego rozpuszczalnika i destylacji.

Kluczową zaletą ekstrakcji CO2 jest możliwość precyzyjnego dostrojenia mocy solwatacji do konkretnych związków. Odbywa się to przez zmianę ciśnienia CO2, zmianę temperatury, dobór współrozpuszczalnika oraz regulację szybkości przepływu. W medycznej marihuanie występują więcej niż tylko dwa główne kannabinoidy (THC i CBD). W rzeczywistości w roślinie zidentyfikowano wiele związków biologicznie czynnych, jednak to ile z tych związków i w jakich kombinacjach przyczynia się do ogólnej skuteczności leczniczej nie jest dobrze poznane.

Cannabis SFE został zaprojektowany w celu uzyskania wysokiej jakości ekstraktów z różnych części rośliny konopi. System wykorzystuje przyjazną dla środowiska technikę ekstrakcji ciekłym CO2 w stanie nadkrytycznym. Dzięki zastosowaniu elastycznej platformy może być skonfigurowany do korzystania z jednego, dwóch lub trzech naczyń ekstrakcyjnych o pojemności 1000 ml każde. Modułowe podejście zapewnia prosty i tani start biznesu opartego o ekstrakcję nadkrytycznym CO2, z możliwością zwiększenia zdolności produkcyjnej po rozszerzeniu układu o drugie i trzecie naczynie. Dzięki trzem pojemnikom o pojemności 1000 ml urządzenie może pracować w pełnym trybie kaskadowym i może dawać do 120 gramów produktu/ godzinę (zależnie od surowca). W zależności od składu surowca, podstawowa wersja Cannabis SFE wyposażona w jedno naczynie cechuje się wydajnością do 45 gramów produktu / godzinę, a jednostka złożona z 2 naczyń do 60 gramów produktu / godzinę.

Najważniejsze cechy Cannabis SFE to:

 • wysoka elastyczność pozwalająca na rozbudowę do trzech naczyń, pracujących w trybie kaskadowym
 • osobny manometr dla każdego naczynia ekstrakcyjnego
 • wydajność ekstrakcji w trybie kaskadowym: ~120-160 g produktu na godzinę
 • wydajna pompa scCO2 (supercritical CO2, CO2 w stanie nadkrytycznym) z dodatkową pompą ciekłego CO2 oraz układem chłodzenia nie wymagającym cieczy chłodzącej (wbudowany układ Peltiera)
 • zawór redukujący z grzaniem do 120˚C oraz systemem uniemożliwiającym jego zatykanie się;
 • kontrola temperatury wewnątrz naczynia ekstrakcyjnego (kontroler typu PID z wyświetlaczem LED)
 • ułatwiony dostęp do naczynia, w którym zbierany jest wyekstrahowany produkt
 • naczynia i podzespoły zgodne ze standardem ASME (American Society of Mechanical Engineers)
 • kompaktowa budowa ułatwiająca transport urządzenia
 • zestaw specjalnych koszy na materiał przeznaczony do ekstrakcji
 • możliwość podpięcia układu umożliwiającego odzyskiwanie użytego do ekstrakcji CO2.