AFFINIMIP

AFFINIMIP® SPE Beta-Agonists

Beta-agoniści to niehormonalne stymulatory wzrostu zwiększające masę mięśniową przy jednoczesnej poprawie tempa wzrostu bydła. Wiele krajów zabrania stosowania tych substancji w hodowli zwierząt gospodarskich

AFFINIMIP® SPE Beta-Agonists to selektywne kolumienki SPE, które oczyszczają i zatężają związki beta-agonistów (m.in. salbutamol, zilpaterol, ractopamina, klenbuterol) przed analizą metodą LC-MS(/MS).

Affinisep oferuje 2 formaty tych kolumienek : 3 mL (50szt/opk) oraz 10 mL (50szt/opk) oraz gotowy protokół ekstrakcji testowany na kilku matrycach.