AFFINIMIP® SPE Beta-Agonists

AFFINIMIP® SPE Beta-Agonists

Beta-agoniści AFFINIMIP® SPE to selektywne kolumienki SPE, które oczyszczają i zatężają związki beta-agonistów (m.in. salbutamol, zilpaterol, ractopamina, klenbuterol) przed analizą metodą LC-MS(/MS).
POZNAJ PRODUKT