Biotage

Kolumienki SPE do ekstrakcji zw. PFAS - EVOLUTE® PFAS

 

Związki per- i polifluoroalkilowe (PFAS, ang. perfluorinated alkylated substances) stanowią rodzinę kilku tysięcy syntetycznych związków chemicznych, które są niezwykle trwałe w środowisku i w organizmie człowieka. Do grupy związków PFAS zalicza się zarówno sulfoniany (np. perfluorooktanosulfonian – PFOS), sulfonamidy (np. sulfonamid perfluorooktanu – PFOSA), jak i pochodne karboksylowe (np. kwas perfluorooktanowy – PFOA), a także ich estry, sole i fluorki.

PFAS są używane przez różne branże ze względu na ich zdolność do nieprzywierania oleju i wody. Można je znaleźć m.in.  w farbach, środkach czyszczących, opakowaniach do żywności czy pianach gaśniczych.

Specyficzna budowa związków PFAS w których zawarte jest bardzo silne kowalencyjne wiązanie węgiel-fluor, powoduje iż substancje te są niezwykle trwałe, odporne na biodegradacje, co skutkuje tym, że mogą kumulować się również w organizmie. Wydana 23.12.2020r. dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zawiera nowe wytyczne, które uaktualniają normy jakości wody pitnej. Dyrektywa wprowadza konieczność badań na obecność w wodzie substancji niebezpiecznych, takich jak m.in PFAS.

Kolumnienki firmy Biotage EVOLUTE® PFAS SPE są zoptymalizowane pod kątem ekstrakcji PFAS z matryc środowiskowych. Zawierają sorbent WAX o wysokiej czystości i komponenty, które zapewniają wysoki odzysk analitów, ale nie zanieczyszczają ekstraktów.

1

Biotage oferuje kilka formatów tych kolumienek : 3 mL – 60 mg (30szt/opk), 6 mL – 150 mg, 200 mg, 500 mg (30szt/opk) oraz gotowy protokół ekstrakcji.

https://www.biotage.com/polymeric-spe-pfas?p=partnumbers