Nexera XS inert

Już jest! W pełni inertny system UHPLC Nexera XS o bardzo szerokim zakresie ciśnień oraz odporności na wysokie stężenia soli oraz ekstremalne zakresy pH. Stworzony do badania biomolekuł takich jak kwasy nukleinowe, nukleotydy, przeciwciała, ale również doskonale sprawdzający się w analizie wymagających mykotoksyn czy pestycydów.

Inertny system Nexera XS zmniejsza utratę próbki w wyniku adsorpcji na powierzchni metalu i zapewnia wysoką czułość. Poprawia kształt piku i umożliwia doskonałą separację chromatograficzną. Wreszcie można uzyskać wiarygodne dane o wysokiej powtarzalności nawet dla związków wykazujących wysokie powinowactwo do powierzchni metalu. *Grawimetryczny pomiar zawartości faz ruchomych odciąża uwagę operatora od rutynowych czynności. *Monitor pH kontrolujący on-line odczyn fazy ruchomej umożliwia optymalizację metody i kontrolę jakości. Funkcja Flow-Pilot dba o Twoją kolumnę nawet, gdy nie jesteś tego świadomy!

*Wyposażenie opcjonalne.