Shimadzu

Shim-pack Velox HILIC

 Kolumny do polarnych analitów

Chromatografia oddziaływań hydrofilowych (HILIC) jest coraz bardziej popularnym sposobem separacji, który może być stosowany do poprawy retencji trudnych analitów polarnych.

 

Cechy charakterystyczne:

  • Zwiększona retencja analitów polarnych
  • Zwiększona czułość MS

 

Retencja nukleozydów

Nukleozydy ze względu na swoją hydrofilowość nie są dobrze zatrzymywane na typowych kolumnach LC w fazie odwróconej. Można je jednak bez problemu rozdzielić przy zastosowaniu kolumn Shim-pack Velox HILIC.

5

 

Kolumna Shim-pack Velox HILIC, 2.7 μm,
Wymiary 3.0×100 mm
Numer katalogowy 227-32026-02
Prędkość przepływu 0.4 ml/min
Faza ruchoma

Acetonitryl/20mM AcONH4aq.=9/1

Objętość nastrzyku 1 μl
Temperatura 30 °C
Próbka

1. Toluen, 2. Uracyl, 3. Urydyna, 4. Adenozyna,

5. Guanozyna, 6. Cytydyna

Detekcja UV 254 nm

 

1