Oprogramowanie

LabSolutions LCGC Oprogramowanie GC

Dzięki LabSolutions zarówno systemy LC, jak i GC są obsługiwane z tego samego oprogramowania, umożliwiając jednoczesne sterowanie wieloma instrumentami z jednego komputera.
POZNAJ PRODUKT

LabSolution CS/DB Oprogramowanie CS/DB

Sieciowe oprogramowanie typu Client Server spełniające wymagania integralności danych, stosowane w systemach zapewnienia jakości w laboratoriach rutynowych i badawczych.
POZNAJ PRODUKT

LIMSolution Oprogramowanie LIMS

System zarządzania informacjami laboratoryjnymi bezpośrednio połączony z przyrządami analitycznymi i pomiarowymi. LIMSsolution rejestruje informacje dotyczące  przyrządu,  raportu,  komponenentu,  parametrów pomiaru analitycznego itp.
POZNAJ PRODUKT