Systemy wielowymiarowe

MDGC/GCMS Seria wielowymarowych systemów chromatograficznych

Wielowymiarowy system GC w znacznym stopniu upraszcza analizę jakościową i ilościową złożonych związków z bardzo bogatych matryc.
POZNAJ PRODUKT