Oprogramowanie

Oprogramowanie LabSolutions Insight

Oprogramowanie LabSolutions Insight jest dedykowane do chromatografów cieczowych i gazowych sprzężonych z kwadrupolowymi tandemowymi spektrometrami mas.
POZNAJ PRODUKT

Platforma GCMS Solution V4

GCMSsolution to oprogramowanie stacji roboczej do spektrometrów masowych z chromatografem gazowym Shimadzu serii GCMS-TQ.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie AART

Oprogramowanie AART Automatyczne dostosowanie czasów retencji (AART) w GCMS.
POZNAJ PRODUKT

Bazy danych i pakiety metodyczne

Bazy danych oferowane przez SHIMADZU zawierają nazwy związków, numer CAS, charakterystyczne jony bądź przejścia MRM wraz z optymalizowanymi energiami kolizji (CE) oraz liniowy indeks retencji (LRI).
POZNAJ PRODUKT