Shimadzu

Bazy danych i pakiety metodyczne

Zaawansowana aparatura analityczna jest często oferowana w formie dedykowanych rozwiązań mających na celu rozwiązanie problemu analitycznego, a nie tylko dostarczenie konkretnego przyrządu. Taki pakiet obejmuje często odpowiednią konfigurację sprzętową, kolumnę odpowiednią do danej analizy, wzorce, plik metody oraz odpowiednią bazę danych. Wszystkie bazy danych oferowane przez SHIMADZU zawierają nazwy związków, numer CAS, charakterystyczne jony bądź przejścia MRM wraz z optymalizowanymi energiami kolizji (CE) oraz liniowy indeks retencji (LRI). Bazy danych podzielone są na tematyczne grupy takie jak – baza metabolitów, baza pestycydów, baza toksykologiczna, baza środowiskowa. Praca z bazami danych odbywa się w sposób półautomatyczny. Wystarczy przekopiować odpowiednie wiersze z bazy do oprogramowania.