Shimadzu

Nexera Lite Inert

Bioinertne systemy HPLC wykorzystywane są w przypadku analizy związków biologicznie aktywnych, które mogą oddziaływać z metalowymi elementami znajdującymi się w klasycznych systemach (U)HPLC. Zjawisko to może mieć niekorzystny wpływ na prowadzone analizy poprzez pogorszenie czułości, poszerzenie sygnałów analitycznych lub pogorszenie rozdzielczości analizy.

Bioinertny system HPLC Shimadzu Nexera Lite Inert posiada zakres roboczy ciśnień do 300 bar w przypadku wody. Dzięki temu, że próbka nie wchodzi w kontakt z elementami metalowymi, system ten jest doskonały do analizy składników, które mogą ulegać zmianom aktywności w kontakcie z metalem. Oferuje on wyjątkową odporność na korozję powodowaną przez fazę ruchomą zawierającą jony halogenowe, takie jak np. chlorki, które są często wykorzystywane do analizy i frakcjonowania biopolimerów. Stosując szeroki wybór detektorów o wysokiej czułości, które są stosowane w typowych układach UHPLC możliwa jest analiza zanieczyszczeń śladowych. System ten może działać już od 4°C, co pozwala na analizę enzymów i substancji fizjologicznie czynnych, które mogłyby być dezaktywowane w wyższych temperaturach.