Ekstensometry

SIE-560A/560SA

Automatyczny uniwersalny długodrogowy ekstensometr do badań tworzyw sztucznych i metalicznych. Doskonały do o pomiarów wydłużenia w zakresie sprężystym oraz do zerwania próbki – całkowite wydłużenie.
POZNAJ PRODUKT

DSES-1000

Długodrogowy, kontaktowy ekstensometr do pomiaru wydłużenia próbek gum i elastomerów w testach rozciągania. Maksymalne przemieszczenie do 1000 mm, maksymalna szybkość testu do 3000 mm/min.
POZNAJ PRODUKT

TRViewX

Bezkontaktowy ekstensomter wideo, umożliwiający pomiar wydłużenia próbek normatywnych oraz niestandardowych (o nieregularnym, dowolnym kształcie) z jednoczesną rejestracją procesu odkształcania. Ekstensometr TRViewX sprawdzi się tam gdzie użycie ekstensometru kontaktowego jest wykluczone.
POZNAJ PRODUKT