Shimadzu

TRViewX

Bezkontaktowy ekstensomter wideo, umożliwiający pomiar wydłużenia próbek normatywnych oraz niestandardowych (o nieregularnym, dowolnym kształcie) z jednoczesną rejestracją procesu odkształcania. Ekstensometr TRViewX sprawdzi się tam gdzie użycie ekstensometru kontaktowego jest wykluczone.

TRViewX wideo do pomiaru wydłużenia w badaniach tworzyw sztucznych, metalicznych, kompozytów. Dedykowany do pomiaru wydłużenia próbek, w przypadku których, użycie ekstensometru kontaktowego jest wykluczone ze względu na ryzyko uszkodzenia próby przez ekstensometr. Szczególnie polecany do pomiaru wydłużenia: cienkich folii, miękkich elastomerów, włókien oraz takich prób, w których geometria próby uniemożliwia zastosowanie klasycznego ekstensometru (obiekty rzeczywiste i ponadgabarytowe)

Ekstensometr Shimadzu TRViewX umożliwia rejestrację wideo procesu odkształcania z możliwością odtworzenia nagrania oraz wyświetlenia pojedynczych klatek nagrania. Każdy moment filmu jest zsynchronizowany z krzywą rozciągania. Przy wskazaniu na wykresie punktu pomiarowego zarejestrowanego w trakcie próby jest wyświetlana odpowiednia klatka filmu.

Sterowanie ekstensometrem z poziomu oprogramowania TrapeziumX. Kompatybilność ze wszystkimi uniwersalnymi maszynami wytrzymałościowymi Shimadzu serii AGX-V, AGX-Plus, AGS-X oraz EZ-Test-X.

Dostępne wersje z jedną lub dwoma kamerami, w zależności od wymaganego pola widzenia i efektywnej rozdzielczości obrazu.

Najważniejsze parametry

  • Wysoka dokładność pomiarów wydłużenia: absolutna dokładność: ±1,5 μm, dokładność względna: ±0.5% zgodnie z ISO 9513 - klasa 0,5
  • Baza pomiarowa od 10 mm – maksymalne rejestrowane wydłużenie w zależności od obiektywu do 800%, urządzenie automatycznie mierzy długość bazy pomiarowej
  • Pełna zgodność kontroli testu ze stałą prędkością odkształcenia.
  • Maksymalna szybkość przemieszczenia do 1000 mm/min
  • Maksymalny czas nagrania do 2 godzin (10 GB)
  • Możliwość rejestracji zarówno zmiany wydłużenia próbek oraz poszerzenia - możliwość obliczania współczynnika anizotropii Lankford’a ora liczby Poisson’a  
  • Ekstensometry dostępne w wersji do pracy w warunkach standardowych oraz do pomiaru przy badaniach w komorze temperaturowej lub środowiskowej.