Shimadzu

SIE-560A/560SA

Automatyczny uniwersalny długodrogowy ekstensometr do badań tworzyw sztucznych i metalicznych. Doskonały do o pomiarów wydłużenia w zakresie sprężystym oraz do zerwania próbki – całkowite wydłużenie.

Ekstensometr automatyczny, umożliwiający pomiar modułu sprężystości oraz wydłużenia przy zerwaniu w jednym cyklu pomiarowym. SIE560A/SA zaprojektowano z myślą o wysokoprecyzyjnym pomiarze wydłużenia prób materiałów metalicznych (ISO 6892) lub polimerowych (ISO 527; ASTM D638) w zakresie do 560 mm.

Wszystkie operacje można wykonać z użyciem oprogramowania testującego Trapezium X. Zamykanie oraz otwieranie ramion oraz ustalanie bazy pomiarowej odbywa się w sposób automatyczny w zależności od uzyskanych wyników pomiarów.

  • Zakres pomiarowy: do 560 mm,
  • Dokładność pomiaru: +/- 1 μm lub 0,5% wartości wskazanej (ISO 9513 klasa 0,5)
  • Baza pomiarowa: 50 mm lub automatycznie zmieniana od 10 mm do 550 mm.
    • maksymalna grubość próbek płaskich do 40 mm
    • maksymalna średnica próbek okrągłych do 40 mm.