Shimadzu

Oprogramowanie AART

Oprogramowanie AART Automatyczne dostosowanie czasów retencji (AART) w GCMS.

Liniowe indeksy retencji (LRI) to wartości charakterystyczne dla każdego związku chemicznego, który poddawany jest analizom chromatograficznym. Przyjęto, że wartość indeksu retencji dla łańcuchowych węglowodorów jest równa ilości atomów węgla pomnożonej przez 100. LRI wyznacza się dla każdego związku metodą porównawczą i są one charakterystyczne tylko dla rodzaju wypełnienia kolumny. Własność tę wykorzystuje się jako dodatkowy parametr identyfikacyjny w analizie mieszanin o nieznanym składzie. LRI jest także wykorzystywany w funkcji AART czyli Automatic Adjustment of Retention Times. Funkcja ta jest bardzo użyteczna bo pozwala odtworzyć czasy retencji po zmianie parametrów aparaturowych czy np. skróceniu kolumny. Metoda ta nie wymaga ingerencji w parametry aparaturowe. Wykorzystuje nastrzyk mieszaniny n-alkanów przed i po zmianie warunków. Oprogramowanie automatycznie dokonuje aktualizacji czasów retencji i odtworzenia tabeli związków. Funkcja ta przydaje się przy wieloskładnikowych analizach gdzie zmiana czasów retencji w oknach byłaby czasochłonna.