iMLayer AERO - urządzenie do natryskowego nakładania matryc MALDI

Automatyczne urządzenie do natryskowego nanoszenia matrycy lub enzymu na preparat do obrazowania techniką MALDI.

Urządzenie sterowane z poziomu komputera zapewnia zarówno wysoką czułość pomiaru jak również wysoką rozdzielczość przestrzenną. Konstrukcja robota zapobiega zatykaniu dyszy. Przed naniesieniem matrycy, powietrze wewnątrz  urządzenia wymieniane jest na gaz obojętny, dzięki czemu wilgotność powietrza w laboratorium nie ma wpływu na proces, który jest bardziej powtarzalny, homogeniczny i stabilny względem ręcznego nanoszenia matrycy lub realizowanego w alternatywnych urządzeniach. 

1