Shimadzu

AccuSpot - „nano spotter” dedykowany spektrometrom MALDI-TOF

System​ automatyzuje mikrofrakcjonowanie z układu chromatografii cieczowej, nanoszenie eluatu oraz matrycy z jednoczesnym mieszaniem na płytkę MALDI przed analizą MS.

Stosując AccuSpot, eluat z chromatografu cieczowego może być w sposób ciągły i dokładny naniesiony na płytki MALDI. Umożliwia to automatyczne przygotowanie płytek z próbkami do analizy w układzie MALDI-TOF MS. Możliwe jest jednoczesne załadowanie maksymalnie dziewięciu płytek MALDI (Shimadzu) lub osiemnastu płytek (ABI). Zastosowanie połączenia dwuwymiarowego systemu mikro LC oraz MALDI-TOF Shimadzu umożliwia wykonanie analiz proteomicznych z bardzo wysoką precyzją oraz dużym pokryciem analizowanych sekwencji. W AccuSpot stosowane jest nanoszenie bezkontaktowe zapobiegające kontaminacji. Aparat umożliwia pracę z przepływami od 0,1 do 50 µl/min.