Shimadzu

iD Plus, identyfikacja mikroorganizmów techniką MALDI

Wykorzystując rozwiązanie iD Plus ze specjalistyczną bazą danych i dedykowanymi płytkami FlexiMass™ jesteśmy w stanie zidentyfikować bakterie gram dodatnie, gram ujemne, algi, pleśń, grzyby czy drożdże w czasie krótszym niż 2 minuty.

W trybie wysokoprzepustowym w ciągu 5 godzin można zidentyfikować i ocenić aż 380 próbek. W praktyce, praca z tym rozwiązaniem sprowadza się do obróbki widm MS (ang. Super Spectra Concept) i porównania ich z bazą danych. Spektrometry MALDI-TOF Shimadzu mogą zostać wyposażone w bazę danych o nazwie SARAMIS (Spectral ARchive and Microbial Identyfication System). Każdy z drobnoustrojów posiada na powierzchni ściany komórkowej bardzo charakterystyczny skład białek (ang. fingerprint) po którym możliwa jest identyfikacja. iD Plus można też wykorzystać do analizy toksyn, metabolitów, również w proteomice, lipidomice, w badaniach taksonomicznych, jak również w poszukiwaniu specyficznych biomarkerów.