Kit SialoCapper-ID

Kit SialoCapper-ID Shimadzu, to nowy zestaw odczynników do wstępnej obróbki glikanów, który znacząco upraszcza procedurę SALSA (ang. Sialic Acid Linkage-Speci­c Alkylamidation).

Jest to opatentowana technika firmy Shimadzu, która umożliwia stabilizację przez modyfikację chemiczną przy zmianie masy kwasu sjalowego w zależności od rodzaju wiązania. W rezultacie izomery wiązania można rozróżnić techniką spektrometrii mas. Nasza technologia zapobiega rozkładowi reszt kwasu sjalowego oraz negatywnego zjawiska supresji jonizacji. Ponadto umożliwia rozróżnienie izomerów wiązania kwasów sjalowych techniką spektrometrii mas.

*Metodę SALSA z uwzględnieniem zestawu SialoCapper-ID opracowano w firmie Shimadzu i udoskonalono we współpracy z profesorem Jun-Ichi Furukawa i doktorem Hisatoshi Hanamatsu z Uniwersytetu Hokkaido.

Główne cechy:

  • Prosta analiza izomerów wiązania kwasu sjalowego
  • Znaczna poprawa czułości wykrywania glikanów
  • Wszechstronność oraz skalowalność

 

Schemat reakcji w metodzie SALSA:

1