Shimadzu

Comprehensive GCxGC-MS System wielowymiarowej chromatografii gazowej GC×GCMS

Kompleksowy system GC-MS (GCxGC-MS) firmy Shimadzu nadaje się do różnych zastosowań, w tym do analizy złożonych matryc, takich jak produkty naturalne, które są poddawane twardej analizie za pomocą konwencjonalnego GC lub GC-MS, oraz analizy grupowania na podstawie chromatografii dwuwymiarowej.

Dwuwymiarowy chromatograf gazowy GC×GCMS wykorzystuje modulator w celu połączenia dwóch kolumn kapilarnych o różnych (uzupełniających się) fazach stacjonarnych. Technika dwuwymiarowej chromatografii gazowej wymaga układu GC-MS zdolnego do bardzo szybkiego zbierania danych, aby w jak najbardziej wydajny sposób zarejestrować bardzo wąskie pasma związków chemicznych wymywanych z kolumny w krótkim czasie. Wykrywalność jest również bardzo istotnym wymaganiem dla wielu zastosowań układu GC×GC.