Shimadzu

LCMS-8050

Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas z potrójnym kwadrupolem

Jego wysoka czułość została osiągnięta dzięki zastosowaniu nowo opracowanego, ogrzewanego źródła jonów ESI i technologii UFsweeper III. LCMS-8050 otwiera nowe możliwości badawcze m.in. w analizie śladowej dzięki wysokiej szybkości analiz zapewnianych przez UHPLC i wysokiej czułości spektrometru mas. Do najważniejszych zalet aparatu należą:

 • Wysoka czułość i duża szybkość przełączania pomiędzy trybem jonów dodatnich/ujemnych w zaledwie 5 ms
 • Wysoka czułość i wysoka szybkość skanowania 30000 u/s
 • Wysoka czułość i wysoka szybkość przejść MRM 555 ch/s

 

new

Obszary w których LCMS-8050 może znaleźć zastosowanie:

 • Analiza kliniczna, analiza przesiewowa i celowana
 • Monitoring leków, analiza po przeszczepach
 • Analiza sądowa i toksykologiczna
 • Analiza antybiotyków, m.in. w miodach i jajach
 • Analiza pozostałości pestycydów
 • Wymagająca analiza wieloskładnikowa mykotoksyn w paszach i żywności
 • Badanie pozostałości środków bojowych, wybuchowych i łatwopalnych
 • Wiele innych

m