Shimadzu

C2MAP™ - platforma do analizy nośników kultur komórkowych

C2MAP™ to całościowe rozwiązanie przeznaczone do badań podstawowych oraz rozwoju procesów przemysłowych, wykorzystujących kultury komórkowe. Umożliwia pomiary zmian składu supernatantu kultur komórkowych techniką LC-MS/MS z uwzględnieniem automatycznego przygotowania próbek i gotowego pakietu metod MRM.

W praktyce rozwiązanie to może znaleźć bardzo wiele zastosowań od badań podstawowych z pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi (komórki iPS oraz komórki ES), mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (MSC, ang. mesenchymal stem cells), komórkami produkującymi przeciwciała, aż do skalowania wielkości kultury i rozwoju aktualnego procesu w dużej skali.

C2MAP™ umożliwia uzyskanie profili zmian czasowych aż dla 95 składników supernatantu w bardzo krótkim czasie z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania C2MAP Trends™. W jednej metodzie i w jednym pomiarze otrzymujemy informacje na temat 5 cukrów, 18 kwasów nukleinowych i związków pokrewnych, antybiotyku penicyliny G, aż 38 aminokwasów i pochodnych, 17 witamin i szeregu innych związków.