Shimadzu

LCMS-9030 - wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF

Wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF dedykowany jest do ilościowych i jakościowych analiz, zapewniając przy tym rzeczywistą pewność i łatwość pracy.

Łączy w sobie niezrównaną szybkość, jakże nietypową dla analizatorów TOF oraz doskonałą czułość i wysoką rozdzielczość. Znana i sprawdzona w spektrometrach mas Shimadzu technologia UFMS (ultra szybka spektrometria mas) również i w tym przypadku znalazła swoje zastosowanie sprawiając, że jest to najszybszy i jednocześnie najbardziej czuły spektrometr wysokiej rozdzielczości typu Q-TOF na rynku. LCMS-9030 z łatwością osiąga dokładność masy < 1 ppm i jednocześnie zachowuje dużą stabilność mas, między innymi dzięki unikalnemu układowi termostatującemu analizator czasu przelotu. Q-TOF wyposażono w unikalne technologie, takie jak zwierciadło jonowe iRefTOF™, UF-FlightTube™, UFgrating™, UFaccumulation™. Dzięki temu możliwa jest nieosiągalna w innych rozwiązaniach szybkość zbierania danych aż 100 Hz oraz szybkość zmiany polaryzacji wynosząca jedynie 1 sekundę, co umożliwia uzyskanie lepszych wyników niż w dotychczasowych rozwiązaniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowane rozwiązania:

  • UFaccumulation™ - akumulacja jonów w celi kolizyjnej perfekcyjnie zsynchronizowana z krótkimi cyklami zbierania danych powoduje wzrost czułości spektrometru
  • UFgrating™- niespotykana wytrzymałość mechaniczna elektrod przyspieszających jony. Ultraszybkie technologie MS wymagają wysokich napięć, a te wysokiej wytrzymałości materiałów. Teraz jest to dostępne w Shimadzu
  • Funnel MCP – nowy typ detektora umożliwiający jeszcze większą czułość
  • UF-FlightTube™ - dokładność mas musi być związana ze stabilnością mas. Wyjątkowy układ termostatatujący UF-FlightTube™ Shimadzu pozwala na wykonywanie znacznie rzadszych kalibracji instrumentu
  • iRefTOF™ - obliczeniowo idealne pole elektrostatyczne stało się rzeczywistością

 

Shimadzu unifikuje wiele narzędzi w pakietach Multi-Omics, aby jeszcze bardziej ułatwiać i przyspieszać zaawanswane prace badawcze w obszarze metabolomiki, lipidomiki, czy proteomiki.

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolna od parametrów technologia zbierania pików z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji AI

Wraz ze wzrostem sprawności spektrometrów mas, w niewyobrażalny sposób wzrosła również ilość generowanych danych. Szczególnie jest to widoczne w metabolomice, gdzie liczba wykrywanych pików jest ogromna i wybieranie wykrytych pików stanowi wąskie gardło analizy. Aby zwiększyć zatem wydajność analiz i poprawić dokładność uzyskiwanych danych, firma SHIMADZU rozpoczęła współpracę z FUJITSU aby opracować wolną od parametrów metodę zbierania pików na chromatogramie z użyciem technologii sztucznej inteligencji AI. Już teraz widzimy, że współpraca przyniosła przełomowe rozwiązania i jest owocnie kontynuowana.

 

b

c