Shimadzu

Trap-Free 2D LC/MS - system identyfikacji zanieczyszczeń

System LCMS, w którym można stosować nielotne bufory i standardowe metody wykorzystywane w działach kontroli jakości.

W pierwszym wymiarze stosowane są bufory nielotne i detekcja UV-VIS. Do drugiego wymiaru w którym stosowane są już wyłącznie lotne bufory, kierowane są tylko wybrane frakcje zawierające zanieczyszczenia do identyfikacji z pomocą wysokorozdzielczego spektrometru mas typu Q-TOF lub IT-TOF. Kluczową rolę odgrywa tu zestaw dwóch zaworów oraz kilku pętli bez konieczności stosowania kolumienek do zatrzymywania i koncentracji frakcji. Zatem następuje płynne i automatyczne przejście od buforów nielotnych do lotnych w jednym systemie chromatograficznym. Co więcej, nie ma obawy o błędną identyfikację, ponieważ tylko zanieczyszczenia będące przedmiotem zainteresowania i widoczne w pierwszym wymiarze są wprowadzone do spektrometru mas z zastosowaniem lotnej fazy ruchomej.

System Trap-Free 2D LCMS pozwala zatem wykorzystywać standardowe metody farmakopealne (ułatwia to komunikację między działami KJ oraz B+R) do zaawansowanej analizy identyfikacyjnej i strukturalnej, przy czym nakład pracy i czas wymagany do opracowania metody zawierającej lotne składniki fazy ruchomej może być znacząco skrócony, co zwiększa efektywność identyfikacji zanieczyszczeń.