Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska
Shimadzu

LCMS-8045

Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas z potrójnym kwadrupolem, który zapewnia najwyższą na rynku szybkość skanowania (300 000 punktów pomiarowych na sekundę), szybkość zmiany polaryzacji (jedynie 5 msek.) oraz ponadprzeciętną funkcjonalność przy równoczesnym zachowaniu wysokiej czułości.

Najważniejsze cechy:

  • Źródła jonów typu plug-in (najprostsza obsługa)
  • Możliwość czyszczenia źródła jonów oraz linii desolwatacyjnej bez konieczności zapowietrzania spektrometru
  • Niskie koszty eksploatacyjne
  • Tylko jedna pompa turbomolekularna (niskie koszty) zapewniająca bardzo wysoką sprawność
  • Tylko jedna pompa wstępna (dostępne zarówno pompy olejowe, jak również bezolejowe do wyboru)
  • Unikalny tryb pomiarowy „MRM-Spectrum” dostępny wyłącznie w najszybszych modelach na rynku (LCMS-8045, LCMS-8050, LCMS-8060)
  • Oprogramowanie LabSolutions Insight z funkcją tworzenia i przeglądania bibliotek widm
  • Możliwość pracy w trybie UHPLC-MS/MS, jak również on-line SFE-SFC-MS/MS

 

new

 

m