OAD-TOF

Chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas z analizatorem czasu przelotu (Q-TOF) z funkcjonalnością DDA/DIA-MS/MS wykorzystujący autorską technologię OAD (Oxygen Attachment Dissociation) od Shimadzu.

 

Spektrometr HRAM z innowacyjną technologią fragmentacji

System pozwala na mierzenie jonów fragmentacyjnych, które nie mogą zostać zmierzone tradycyjną techniką CID, gdzie jony ulegają fragmentacji w wyniku kolizji z inertnym gazem jak argon lub azot.

CID zazwyczaj zrywa wiązania chemiczne o słabej energii i pozwala na identyfikacje podstawowej struktury lipidów, grup polarnych i zawartości węgla w łańcuchach bocznych. Z technologią OAD (Oxygen Attachment Dissociation) rodniki tlenu reagują konkretnie z podwójnym wiązaniem między dwiema cząsteczkami węgla powodując rozpad. Przez badanie jonów fragmentacyjnych specyficznych dla wiązań podwójnych określana jest pozycja wiązania podwójnego. 

Technika może zostać zastosowana do jonów jednowartościowych i ujemnych, które są trudne do fragmentacji przy zastosowaniu reakcji rodnikowych z elektronami i anionami i zapewnia zupełnie nowe informacje strukturalne. Ten wysokorozdzielczy spektrometr posiada ponadto funkcjonalność DDA/DIA-MS/MS.

 

Innowacyjne technologie LCMS

LCMS-9050 znany ze swojej znakomitej stabilności w pomiarze masy idealnie łączy się z systemem OAD-TOF. Kombinacja ta pozwala na innowacyjne aplikacje i wyprzedza dotychczas znane granice spektrometrii mas.

1. Żródło rodników

Neutralne rodniki takie jak O/OH/H zostają wytworzone przez mikrofalowe wyładowania gazów (para wodna i wodór)

2. Komora OAD

Jony prekursorowe reagują z neutralnymi rodnikami generowanymi w źródle promieniowania i podlegają fragmentacji. Gaz kolizyjny (argon) może zostać wprowadzony a konwencjonalna fragmentacja CID jest również możliwa przez ustawienie energii kolizji (CE)

3. UF-FlightTube

Precyzyjna kontrola temperatury minimalizuje wpływ naturalnej zmienności temperatury pokojowej, by zapewnić stabilność dokładności mas w czasie i zmniejsza również czas kalibracji.

4. iRef TOF

Unikatowy kształt elektrody pozwala na osiągnięcie idealnej dystrybucji potencjału elektrycznego, jednocześnie zmniejszając odchylenia trajektorii i wydłużając czas przelotu podczas odbicia jonu.

 

Łatwa zmiana pomiędzy CID i OAD

Technika fragmentacji CID jest również możliwa ze źródłem promieniowania OAD. System nie wymaga specjalnego oprogramowania ponieważ oprogramowanie LabSolutions LCMS dla LCMS-9050 pozwala na prostą zamianę między OAD i CID. Połączenie dużej liczby informacji o strukturze uzyskanych dzięki fragmentacji OAD i CID może prowadzić od nowych odkryć w lipidach i innych związkach organicznych.

 

Niezawodne oszacowanie struktury z wysoką dokładnością masy

Wysoka dokładność obliczenia masy uzyskana z LCMS-9050 pozostaje niezmienna z OAD. Wysokiej jakości dane MS/MS z dokładnością ± 3 ppm pozwalają na wiarygodną identyfikację związków chemicznych, w tym rozpoznanie pozycji wiązania podwójnego węgiel-węgiel.

 

Różnorodność konfiguracji

System OAD-TOF może być używany w połączeniu z opcjami kompatybilnymi z LCMS-9050. DPiMS QT, zestaw do DPI MS mogą być zainstalowane w miejsce standardowego źródła ESI dla szybkiej analizy z prostą wstępną obróbką. Możliwe jest również połączenie z systemem Nexera UC co jest szczególnie przydatne w profilowaniu lipidów, gdzie istnieje duża liczba izomerów.