Shimadzu

CLAM-2040 - system do przygotowania próbek krwi

Jedyny na rynku zautomatyzowany system do przygotowania próbek krwi i moczu pod kątem szybkich i dokładnych analiz LC-MS/MS w warunkach klinicznych i uniwersyteckich.

Urządzenie CLAM-2040 jest unikalnym robotem połączonym w linii (on-line) ze spektrometrem mas LC-MS/MS. Jego zadaniem jest w pełni automatyczne przygotowanie próbek krwi lub moczu i przeniesienie gotowej próbki do układu LC-MS/MS. Jedną z wielu zalet jest zintegrowane oprogramowanie sterujące całym systemem oraz brak konieczności ingerencji operatora w cały proces. Co więcej, prosty schemat pracy pozwala użytkownikowi obserwować proces analityczny od probówki z krwią, aż po gotowy wynik bez dodatkowej ręcznej obróbki. Zastosowanie urządzenia CLAM-2040 pozwala na kilkukrotne skrócenie czasu przygotowania próbki krwi względem tradycyjnych metod.

,k

g

CLAM-2030 posiada dedykowane zestawy metod i odczynników z certyfikatem IVD, m.in.:

  • Zestaw do analizy immunosupresantów (IVD)
  • Zestaw do analizy steroidów (IVD)
  • Zestaw do analizy witaminy D3 (IVD)
  • Zestaw do analizy antykoagulantów (IVD)
  • Zestaw do analizy leków antyepileptycznych (IVD)
  • Zestaw do analizy leków antyarytmicznych (IVD)
  • wiele innych.