Kolumny flash

Sfär Silica HC D

Najwyższa jakość i elastyczność dla najbardziej wymagających próbek.
POZNAJ PRODUKT

Sfär Silica D

Kolumny o wysokiej jakości i elastyczności do rutynowych analiz.
POZNAJ PRODUKT

Sfär Silica HC

Najlepsze rozdzielenie przy najmniejszej ilości złoża i rozpuszczalników.
POZNAJ PRODUKT

Sfär Silica

Wysokiej jakości kolumna do standardowych zastosowań.
POZNAJ PRODUKT

Sfär KP-Amino D

Faza normalna z grupami aminowymi.
POZNAJ PRODUKT

Sfär C18 Duo 100 Å 30 μm

Faza odwrócona stworzona do osiągania wysokiej sprawności.
POZNAJ PRODUKT

Sfär - Samplet

Efektywny sposób nanoszenia próbki.
POZNAJ PRODUKT

SNAP XL KP-Sil, KP-NH, KP-C18-HS, Ultra C18

Kartridże do chromatografii typu flash.
POZNAJ PRODUKT

Kartridże Flash 75/150/400

Kartridże do chromatografii typu flash na skalę przemysłową.
POZNAJ PRODUKT

TLC Płytki chromatograficzne cienkowarstwowe

TLC jest bardzo często używaną techniką podczas opracowywania metody oczyszczania przy użyciu flash.
POZNAJ PRODUKT