Shimadzu

Oprogramowanie ICPE-9800 Solution

Spektrometry z serii ICPE-9800 posiadają w standardzie oprogramowanie z największą liczbą linii analitycznych (ponad 110 000) na podstawie, których można identyfikować oznaczane pierwiastki. Oprogramowanie umożliwia również własnoręczne dodawanie dodatkowych linii analitycznych bez konieczności wzywania wyspecjalizowanego serwisu.


Radykalne odejście od konwencjonalnego oprogramowania, program ICPEsolution oferuje użytkownikom szereg właściwości, dzięki którym analizy są proste, dokładne i szybkie.

Funkcja Method Development Assistant
Umożliwia automatyczne ustawienie warunków pomiarów na podstawie pomiaru półilościowo-jakościowego próbki rzeczywistej, łącznie z wyborem optymalnej długości fal i pozwala na korekcję interferencji spektralnej nawet w przypadku trudnych pomiarów matrycy.

Funkcja Method Development Assistant
 

Jakościowa kalibracja bazy danych
Szybka i prosta kalibracja wszystkich pierwiastków.
 

Funkcja Method Diagnosis Assistant
Automatyczna ocena wyników pomiarów, metody korekcyjne oraz określa dokładne wartości, nawet gdy widma współistniejących pierwiastków nakładają się.

Funkcja Method Diagnosis Assistant