Shimadzu

Oprogramowanie LabSolution ICPMS

ICPMS to niezwykle czuła technika, pozwalająca na analizę śladowych ilości pierwiastków. Do tej pory wymagała ona jednak od użytkownika sporej wiedzy i doświadczenia. Dzięki LabSolution ICPMS niemal każdy będzie w stanie od początku do końca przeprowadzić wielopierwiastkową analizę, a uzyskane wyniki będą wolne od błędów wynikających z interferencji czy też braku doświadczenia w pracy na spektrometrach z detekcją mas.

Pakiet oprogramowania LabSolutions ICPMS to zaawansowane narzędzie zbudowane z dwóch zasadniczych części:

  • aplikacyjnej do przygotowania metody pomiarowej, sterowania aparatem oraz przeprowadzania analiz,
  • po-pomiarowej umożliwiającej szybką obróbkę uzyskanych wyników oraz tworzenie raportów.

W przygotowaniu poprawnej metody pomiarowej pomaga specjalny Asystent Metody, który na podstawie informacji uzyskanych z szybkiej analizy półilościowej proponuje analitykowi dobór odpowiednich wzorców na odpowiednich stężeniach. Postępowanie takie nie tylko wielokrotnie skraca czas potrzebny do opracowania odpowiedniej metody analitycznej, ale również umożliwia przeprowadzenie poprawnych analiz mniej doświadczonym użytkownikom. Ponadto, dzięki monitorowaniu potencjalnych interferencji dodatkowy Asystent Diagnostyczny ostrzega przed problemami, jakie mogą wystąpić podczas analizy oraz sugeruje które z izotopów badanych pierwiastków są wolne od interferencji.

Niewątpliwą zaletą oprogramowania LabSolutions ICPMS jest prostota obsługi. Wszystkie funkcje niezbędnie do przeprowadzenia pełnej analizy mieszczą się w trzech oknach pozwalających na tworzenie sekwencji pomiarowej, monitorowanie krzywych kalibracyjnych oraz analizowanie profili spektralnych pod kątem interferencji.

LabSolutions ICPMS w wersji DB oraz CS spełnia najwyższe standardy związane z zapisem i przetwarzaniem danych, a także zarządzaniem uprawnieniami poszczególnych użytkowników, umożliwiając pracę pod reżimem rygorystycznych przepisów obowiązujących w firmach farmaceutycznych. Ponadto, w przypadku analiz specjacyjnych oprogramowanie LabSolutions ICPMS można doposażyć w opcjonalny pakiet umożliwiający pomiary czasoworozdzielcze oraz sterowanie HPLC.