Shimadzu

Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDX-RF

W spektrometrach Shimadzu zastosowano detektor najnowszej generacji SSD, chłodzony modułem Peltiera. Niewielkie rozmiary aparatów EDX-7000P/EDX-8000P/EDX-8100 umożliwiają postawienie ich na stole laboratoryjnym i w zależności od modelu pomiar od 6C do 92U. Standardowo wyposażone są w specjalistyczne filtry, umożliwiające przeprowadzanie analiz na poziomie dziesiątych części ppm bez wstępnego przygotowania próbki badanej.

Model EDX-7000P umożliwia równoczesny pomiar ilościowy pierwiastków od 11Na do 92U. Zaś modele EDX-8000P oraz EDX-8100 posiadają cienkie okienko zwiększające wykrywalność pierwiastków o małych liczbach atomowych; możliwe jest wykrycie na tych modelach pierwiastków od 6C do 92U.

Największa komora próbek w tej klasie przyrządów
Wyposażona w automatycznie otwierające/zamykające się drzwiczki komora może pomieścić próbki do 300 mm. Pozwala to na pomiar próbek bez ich rozdrabniania. W połączeniu z opcjonalną ruchomą karuzelą do umieszczania próbek możliwy jest całkowicie automatyczny pomiar po naciśnięciu przycisku start.

Kamera CCD
Zainstalowana kamera CDD pozwala uzyskać dokładne i powtarzalne wyniki dla tego samego obszaru. Po naciśnięciu przycisku start rejestrowany jest obraz obszaru, który został wybrany do analizy.

kamera

Dzięki temu ułatwiony jest:

  • Pomiar ciał lub próbek składających się z wielu części
  • Chemiczna analiza niewielkich części mechanicznych lub elektrycznych
  • Analiza zanieczyszczeń w żywności, plastiku

Umożliwiają one zwiększenie wydajności i szybkości pomiaru.

Akcesoria obejmują:

Karuzela próbek: automatyczna, sekwencyjna analiza próbek stałych i płynnych (12 próbek)

Karuzela próbek Karuzela próbek

 

Opcja helowa – zwiększenie czułości w próbkach ciekłych

 Opcja helowa

 

Opcja próżniowa – zwiększenie czułości w próbkach stałych i proszkowych

Opcja próżniowa

 

Różnej wielkości kubki pomiarowe do pomiaru próbek płynnych i w proszku

kubki pomiarowe kubki pomiarowe kubki pomiarowe kubki pomiarowe

 

Folie mylarowa i polipropylenowe

 

Tabletkarki