Shimadzu

Micro-servo MMT

Mikromaszyna elektromagnetyczna maszyna do badań zmęczeniowych przy częstotliwościach do 100 Hz. Dedykowana do badań trwałościowych niedużych elementów – elektronika, mikrowłókna, preparaty medyczne i inne.

Brak zasilania hydraulicznego znacznie oszczędza przestrzeń, eliminuje hałas oraz redukuje koszty wymiany oleju oraz zasilania.

Badania zmęczenia nisko i wysokocyklowego w procesie odkształcenia wzdłużnego oraz zginania. Kompaktowy kontroler maszyny (Shimadzu 4830) pozwala na tworzenie testów w oparciu o normy i procedury własne. Maszyna Shimadzu Micro – servo MMT być również wykorzystywane do badań statycznych (rozciąganie, ściskanie, zginanie trójpunktowe i czteropunktowe) według obowiązujących norm oraz procedur użytkownika

Zakresy badawcze w zależności od modelu maszyny:

  • Maksymalne obciążenie ±500 N z dokładnością ±0,5% wartości wskazanej lub ±0,02% wartości maksymalnej.
  • Maksymalny skok tłoka ±10 mm z dokładnością ±1%
  • Maksymalna częstotliwość pracy 100 Hz.