Shimadzu

EHF

Seria maszyn do testów zmęczeniowych, trwałościowych i funkcjonalnych o napędzie hydraulicznym, przeznaczona do badań tworzyw sztucznych, kompozytów, tworzyw metalicznych i rzeczywistych obiektów.

Maszyny serii Servopulser można wykorzystywać zarówno w badaniach zmęczeniowych jak i statycznych.

Szeroki wybór ram maszyn, głowic pomiarowych, długości skoków tłoka, wydajności napędów hydraulicznych oraz akcesoriów pozwala zoptymalizować urządzenie pod kątem potrzeb użytkownika.

Dostępne modele wolnostojące oraz nastołowe. Badania zmęczenia nisko i wysokocyklowego w procesie odkształcenia wzdłużnego oraz zginania. Wyznaczanie współczynnika intensywności naprężeń Kc oraz całki naprężeń Jc.

Kompaktowy kontroler maszyny (Shimadzu 4830) pozwala na tworzenie testów w oparciu o normy i procedury własne użytkownika, a dodatkowe oprogramowanie Gluon (sterowanie przez komputer PC) pozwala na tworzenie testów mieszanych oraz zaawansowaną obróbkę wyników.

Maszyny serii Servopulser mogą być również wykorzystywane do badań statycznych (rozciąganie, ściskanie, zginanie trójpunktowe i czteropunktowe) według obowiązujących norm oraz procedur użytkownika.

Badania zmęczeniowe, trwałościowe i funkcjonalne tworzyw sztucznych, kompozytów, tworzyw metalicznych i obiektów rzeczywistych

Zakresy badawcze w zależności od modelu maszyny:

  • Maksymalne obciążenie od ±10 N do ±200 kN
  • Skok tłoka od ±20 mikrometrów do ±100 mm
  • Częstotliwość do 200 Hz

Dostępne modele z wydłużonymi kolumnami i zwiększonym skokiem.