Supercritical Fluid Extractor

Pompa SFT-10 do dostarczania płynów w stanie nadkrytycznym

Pompa tłokowa o wysokiej wydajności, która szybko wytwarza ciśnienie wymagane do pracy z cieczami w stanie nadkrytycznym oraz wystarczające do innych wysokociśnieniowych aplikacji. Zastosowano w niej podwójne głowice aluminiowe, uszczelki typu Furon oraz szafirowe tłoki. Mechanizm pompy (wielotłoczkowa pompa osiowa z rozrządem krzywkowym - cam-driven pump) obsługuje pojedynczy silnik krokowy, podwójne kulki i zwrotne zawory bezpieczeństwa (kulki rubinowe, szafirowe zawory).

Tryb stało-ciśnieniowy umożliwia selektywne ustawienie ciśnienia. Szybkość przepływu automatycznie dostosowuje się do utrzymania nastawionego ciśnienia. Dostępna jest również opcja "stały przepływ".

Cechy pompy:

 • autoprime jeden przycisk przełączający szybkość przepływu do maksymalnej
 • zawory sprawdzające umożliwiają ustawienie wiarygodnego przepływu od 0 psi (0 Pa)
 • filtry odgradzające (wlotowy i wylotowy)
 • głowice aluminiowe (do przepływu 12 ml/min)
 • sześciokątny trójnik / czujnik ciśnienia nie dodający objętości do układu
 • regulacja przepływu na panelu przednim z krokiem 0.01 ml/min
 • możliwość ustawiania przez użytkownika górnej i dolnej granicy ciśnienia pompy
 • zaawansowane sterowanie przy pomocy mikroprocesora
 • klawiatura odporna na substancje chemiczne
 • ekran typy LED odporny na substancje chemiczne
 • cyfrowy silnik krokowy

Konfiguracja Standardowa:

 • szybkość przepływu: 0.01 – 24.00 ml/min
 • ciśnienie: od 0 do 10 000 psi (68.9 MPa)
 • dokładność przepływu: ± 2% przy użyciu 100 % metanolu pod ciśnieniem 1000 psi (6,89 MPa) ± 5% przy użyciu CO2 (oparte na pomiarach objętości gazu i powrotnym przeliczeniu na ciecz)
 • precyzja przepływu: 0.5% RSD przy użyciu 100 % metanolu pod ciśnieniem 1000 psi (6,89 MPa)
 • wymiary: 15 x 28 x 54 cm
 • waga: 16.5 kg.

Wymagania systemowe:

 • zasilanie: 110/220 V, 50/60 Hz
 • dostarczenie gazu: cylinder z ciekłym CO2 oraz rurą zanurzeniową.