Supercritical Fluid Extractor

SFT-150 - zestaw do ekstrakcji cieczą w stanie nadkrytycznym

Ekstraktor cieczy w stanie nadkrytycznym SFT-150 wykorzystywany jest w celu zbadania możliwości zastosowań cieczy w stanie nadkrytycznym do różnego typu analiz i procesów. Dzięki swej uniwersalności system SFT-150 daje duże możliwości modyfikacji bez konieczności ponoszenia dużych kosztów koniecznych do zakupu naszych bardziej zautomatyzowanych systemów do ekstrakcji.
Sercem ekstraktora SFT-150 jest naczynie o obj. do 2 L ze stali nierdzewnej, które może mieścić ciecze w stanie nadkrytycznym do ciśnienia 10000 psi (68,9 MPa).

W typowych warunkach pracy przepływ ciekłego CO2 wynosi od 1 do 330 ml/min (250 g/min). Środki bezpieczeństwa w postaci blokad zapobiegają osiągnięciu warunków przekroczenia temperatury lub ciśnienia. Zdejmowane ścianki przednie i boczne pozwalają na łatwy dostęp do zbiornika ciśnieniowego, armatury, łączników i elektroniki. Chociaż dwutlenek węgla jest najczęściej stosowanym rozpuszczalnikiem, to modyfikacje ekstraktora SFT-150 pozwalają użytkownikowi na możliwość pracy z różnymi płynami nadkrytycznymi.

Nadciśnienie ekstraktora SFT-150 jest kontrolowane przez regulator powietrza, który reguluje ilość powietrza doprowadzanego do pompy. Regulator temperatury PID pozwala na kontrolę temperatury płynu w poszczególnych zbiornikach. Do ekstraktora SFT-150 może być opcjonalnie dodany moduł do dozowania współrozpuszczalnika.

Opcje konfiguracyjne:

  • wymienialne naczynka ekstrakcyjne: 100, 300, 500, 1000 oraz 2000 ml (ze spiekiem 5 mikronów). Dostępne okienka
  • moduł dodawania współrozpuszczalnika : moduł dozujący lub bezpośredni (w linii dozowania)
  • próbówki: ze stali nierdzewnej, z pokrywką
  • woreczki na próbki: siatka nylonowa, różne rozmiary
  • natężenie przepływu: 0-35 SLPM gazu rozszerzającego się.

Wymagania systemowe:

  • zasilanie: 110/220 V, 50/60 Hz
  • dostarczenie ciekłego gazu: cylinder z ciekłym CO2 oraz rurą zanurzeniową
  • powietrze: Suche powietrze, regulowane do 110 psi (760 kPa).