Supercritical Fluid Extractor

Pompa SFT-25 do dostarczania płynów w stanie nadkrytycznym

Solidna, precyzyjna pompa o wysokiej wydajności do dostarczania ciekłego dwutlenku węgla CO2 pod ciśnieniem do 10 000 psi (68,9 MPa). Ta pompa płynu nadkrytycznego zawiera wysokowydajną, dwukierunkową pompę tłokową, która szybko wytwarza ciśnienia wymagane dla płynu nadkrytycznego i innych zastosowań pod wysokim ciśnieniem.

Oprogramowanie zabezpiecza przed przypadkowym nadmiernym wzrostem ciśnienia. Wartości zadane ciśnienia i przepływu są kontrolowane za pomocą przycisku umieszczonego na panelu przednim modułu sterującego. Zastosowano w niej podwójne głowice ze stali nierdzewnej, uszczelki typu Furon oraz szafirowe tłoki. Mechanizm pompy (wielotłoczkowa pompa osiowa z rozrządem krzywkowym - cam-driven pump) obsługuje pojedynczy silnik krokowy, podwójne zawory kulowe oraz zwrotne zawory bezpieczeństwa (kulka rubinowa, zawór szafirowy). Temperatura głowicy pompy jest kontrolowana przez zintegrowany termoelektryczny moduł chłodzący z żebrowanym radiatorem, chłodnicą i wentylatorem.

Cechy pompy:

 • konstrukcja z podwójną głowicą: mechanizm napędu pasowego z silnikiem krokowym
 • elementy stykające się z płynem w całości ze stali nierdzewnej (oprócz wymienionych), zestaw głowicy z tłokami z tlenku cyrkonu
 • zakres prędkości przepływu: 0,1 - 125,0 ml/min
 • zakres ciśnienia: 0–10 000 psi (68,9 MPa)
 • dokładność przepływu: lepsza niż 2% w całym zakresie przepływu przy użyciu metanolu (zakres 10-125,0 ml/min)
 • izolowana linia wlotowa z prawdziwym „Y” mocowaniem do głowic pomp
  Proty micro USB oraz szeregowy port komunikacyjny RS-232
 • wlot - złącze męskie 1/4” CPI (z tyłu pompy), wylotowy filtr (10 mikronów) - dławik/tuleja LP 1/8”
 • algorytm stałego przepływu lub stałego ciśnienia.s

Konfiguracja Standardowa:

 • szybkość przepływu: 0.1 – 125.00 ml/min
 • ciśnienie: od 0 do 10 000 psi (68.9 MPa)
 • dokładność ciśnienia: ± 2% w całym zakresie
 • dokładność przepływu: ± 2% przy użyciu 100 % metanolu pod ciśnieniem 1000 psi (6,89 MPa) ± 5% przy użyciu CO2 (oparte na pomiarach objętości gazu i powrotnym przeliczeniu na ciecz)
 • precyzja przepływu: 0.5% RSD przy użyciu 100 % metanolu pod ciśnieniem 1000 psi (6,89 MPa)
 • wymiary: 17.5 x 30.7 x 38 cm
 • waga: 20.4 kg (Pompa SFT-25 + Pre Chiller).

Wymagania:

 • zasilanie: 220 VAC, 50/60 Hz, 15 Amp
 • dostarczenie gazu: cylinder z ciekłym CO2 oraz rurą zanurzeniową.