Shimadzu

LCMS-2020

Najszybszy na rynku spektrometr mas z analizatorem typu pojedynczy kwadrupol (SQ). Umożliwia pracę z techniką UHPLC, nadkrytyczną SFC, preparatywną HPLC, jak również z wieloma niekonwencjonalnymi źródłami jonów np. DART (ang. Direct Analysis in Real Time).

1

LCMS-2020 wyposażony jest w ultra szybką elektronikę i naszpikowany rozwiązaniami zawartymi w ponad 28 patentach Shimadzu! Jako jeden z nielicznych na rynku, faktycznie umożliwia realizowanie wieloskładnikowych analiz jednocześnie w trybie jonów dodatnich i ujemnych. W sprzężeniu z najnowszej generacji systemem UHPLC Nexera LC-40, możliwe są ilościowe analizy farmaceutyczne realizowane w czasie poniżej jednej minuty! Pomimo ograniczeń jakie wynikają z wyposażenia w jeden analizator mas, LCMS-2020 umożliwia wykonanie fragmentacji jonów w źródle i bardziej zaawansowaną analizę jakościową.

2

3

Wadą wielu spektrometrów mas jest ich trudna obsługa serwisowa i długie przestoje wynikające z konieczności okresowego czyszczenia źródła oraz interfejsu łączącego obszar ciśnienia atmosferycznego i wysokiej próżni. Nie dotyczy to systemu LCMS-2020, gdzie zarówno źródło jonów jak i linię desolwatacyjną można samodzielnie wyczyścić/wymienić bez konieczności wentowania/zapowietrzania systemu. Stanowi to o wygodzie oraz wydajności pracy z pojedynczym kwadrupolem Shimadzu. Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizację linii desolwatacyjnej oraz jej genialną (bowiem bardzo prostą) budowę:

4