Shimadzu

Oprogramowanie AIM Solution

Pakiet oprogramowania pozwalający na sterowanie w pełni automatycznym mikroskopem FTIR AIM-9000. AIMsolution swoją stylistyką wpisuje się w trend promowany przez producenta, polegający na ujednolicaniu oprogramowania do sterowania wszystkimi urządzeniami noszącymi logo SHIMADZU. Przejrzysty rozkład okien umożliwia jednoczesny dobór parametrów pomiarowych, obserwację wizualną próbki, a także podgląd uzyskanych wyników.

Innowacyjna funkcja Contaminant Analysis pozwala na w pełni automatyczny dobór obszarów pomiarowych co znacznie przyspiesza pracę, a generowane raporty zawierają nie tylko wynik oznaczenia jakościowego opartego o wbudowane w oprogramowanie bazy danych widm FTIR, ale również zdjęcia badanych obiektów wraz z wszystkimi parametrami pomiarowymi.

Kamera

Ponadto, oprogramowanie AIMsolution wyposażone jest w specjalny moduł do mapowania. Pomiary wykonywane za pomocą tego modułu bezproblemowo łączą się z klasycznymi pomiarami punktowymi i obejmują prostą konfigurację przechwytywania obrazu próbki, wielkość pomiaru, wielkość apertury i podziałkę pomiaru w tym samym oknie.

Program do mapowania umożliwia szczegółową analizę mikroskopijnych regionów próbek poprzez wykonywanie pomiarów powierzchni w celu analizy rozkładu komponentów w płaszczyźnie oraz pomiarów linii przydatnych do analizy próbek w oparciu o głębokość. Przykładem aplikacji jest analiza zanieczyszczeń w próbkach farmaceutycznych:

Program

  1. Próbka w świetle widzialnym.

Probka

  1. Wybrany obszar analizy chemicznej.

Probka

  1. Przykładowa analiza wyróżniająca obszar z dużą ilością jednego z komponentów wchodzących w skład próbki.