DPiMS QT – Direct Probe Ionization MS

Rozwiązanie DPiMS w Shimadzu znalazło zastosowanie aż w trzech odsłonach. Z pojedynczym kwadrupolem, z potrójnym kwadrupolem oraz z wysokorozdzielczym spektrometrem typu Q-TOF.

DPiMS QT jest de facto przystawką, którą możemy w krótkim czasie połączyć z modelami LCMS-9030 lub LCMS-9050 Shimadzu. Wymiana źródła z HESI na PESI trwa jedynie 15 sekund, a w sposób drastyczny rozszerza możliwości badawcze Q-TOF-a. W DPiMS możliwa jest praca zarówno z roztworami, jak również z próbkami stałymi, w tym nie przetworzonymi, np. płatki kwiatów, tkanka zwierzęca, roztwór z postępującą reakcją. Dla wybranych obszarów badawczych dostępne są już gotowe biblioteki widm MS dedykowane do DPiMS.