Shimadzu

GCMS-QP2020 - spektrometr mas

GCMS-QP2020 wysokiej klasy spektrometr mas z pojedynczym kwadrupolowym chromatografem gazowym.

Dzięki zastosowaniu wielofunkcyjnego źródła jonów i nowej pompy turbomolekularnej o dużej pojemności i podwyższonej wydajności spalin dla wszystkich gazów nośnych, GCMS-QP2020 wynosi wydajność GCMS na nowy poziom. Nowe funkcje Quick-CI i Smart SIM skracają czas analizy i koszty eksploatacji, a dostęp z przodu do źródła jonów umożliwia łatwiejszą rutynową konserwację. Funkcje te, wraz z obszernymi bazami danych i wieloma akcesoriami do wprowadzania próbek, zapewniają doskonałą wydajność i niestandardowe konfiguracje dostosowane do potrzeb laboratoriów w takich obszarach, jak środowisko, żywność i kryminalistyka.

Dzięki dużej wydajności i inteligentnej obsłudze, spektrometr masowy spełnia szeroki zakres potrzeb dla pojedynczych kwadrupoli GC-MS. GCMS-QP2020 osiąga najwyższą czułość w swojej klasie i zapewnia wysoką wydajność dla wielu aplikacji.

Nowa pompa turbomolekularna o zwiększonej wydajności spalin zapewnia większą dokładność analizy, nawet gdy jako gaz nośny stosowany jest wodór lub azot. GCMS-QP2020 posiada również funkcję umożliwiającą przełączanie trybów jonizacji bez zatrzymywania spektrometru masowego, a także ultraszybką wydajność skanowania, która pozwala na stosowanie różnych warunków analitycznych. GCMS-QP2020 z wieloma wyspecjalizowanymi bazami danych i oprogramowaniem Shimadzu umożliwia konfiguracje dostosowane do wielu aplikacji i celów.

GCMS-QP2020 zapewnia nie tylko wysoką czułość i wysoką prędkość działania, ale może być również stosowany do szerokiego zakresu aplikacji z ulepszonymi, specjalistycznymi bazami danych zaprojektowanymi do określonych celów, w tym do testowania kontroli żywności, farmacji, chemikaliów, a także jako zastosowania środowiskowe.