Shimadzu

GCMS-QP2020 NX

Połączenie chromatografu gazowego GC-2020 Nexis z najwyższej klasy kwadrupolowym detektorem mas to zestaw odpowiedni do najbardziej wymagających analiz.

Chromatograf Nexis odznaczający się ponadprzeciętnymi możliwościami separacyjnymi oraz prostotą obsługi i eksploatacji sprzężono z detektorem QP-2020. Spektrometr wyposażony jest w dwukanałową pompę turbomolekularną zapewniającą najlepszy na rynku poziom próżni i umożliwiającą stosowanie przepływów aż do 15 ml/min. Taka wartość jest wystarczająca do rutynowego stosowania układu dwóch kolumn zainstalowanych do detektora jednocześnie bez obawy o jakość wyników. Opatentowane źródło jonów z wysoką wydajnością przeprowadza analit do formy zjonizowanej, układ filtrów wstępnych chroni natomiast kwadrupol przez zabrudzeniami.

System może być wykorzystywany do analiz w trybie jonizacji elektronowej oraz chemicznej dodatniej i ujemnej. W przypadku konieczności stosowania szybkiej zmiany trybów pracy z pomocą przychodzi unikatowe kombinowane źródło SMART EI/CI, które pozwala na pracę bez zapowietrzania systemu próżniowego. System GCMS jest zoptymalizowany pod kątem czasu przestoju, nad czym czuwa oprogramowanie podając po kolei wszystkie etapy działań konserwacyjnych jak i czas do przywrócenia pełnej sprawności przyrządu. Do oprogramowania można dodać dedykowane bazy danych specjalistyczne dla wielu rodzajów analiz, a biblioteki Quick-DB pozwalają na analizę półilościową bez zastosowania dedykowanych wzorców analitycznych. Szybkość spektrometru jest na tyle duża, że bez obaw o stratę intensywności sygnału można przeprowadzać analizy w trybie monitorowania wybranych jonów oraz w trybie skanowania SIM/SCAN.