Shimadzu

DI-2010 System bezpośredniego wprowadzania próbek do serii kolumn GC

System bezpośredniego wprowadzania mniej lotnych i/lub termicznie niestabilnych próbek ciekłych lub stałych do źródła jonów spektrometru mas z pominięciem procesu rozdzielania chromatograficznego na kolumnie GC.

Maksymalna temperatura pracy 500ºC. umożliwia analizę jakościową i potwierdzenie struktury związków chemicznych, na przykład w kontroli jakości syntezy. DI-2010 jest wykorzystywane przede wszystkim w chemii organicznej w laboratoriach syntezy.