Shimadzu

GCMS TQ-8040 NX

Chromatograf gazowy GC-2030 Nexis sprzężony z potrójnym kwadrupolowym detektorem mas TQ-8040. Model GCMS TQ-8040 NX to potężne narzędzie do celowanych analiz śladowych.

Za optymalizację parametrów analitycznych odpowiada funkcja Smart MRM, która umożliwia wybór najkorzystniejszych parametrów dla dużej liczby analitów jednocześnie, bez konieczności ręcznego strojenia detektora. Opatentowana budowa zespołu kwadrupoli oraz celi kolizyjnej obniża granice wykrywalności. Oprogramowanie jest intuicyjne w obsłudze, a bazy danych Smart to setki związków chemicznych dla których Shimadzu zoptymalizowało parametry pracy detektora. Wyboru analitów dokonuje z arkusza Excel i w prosty sposób kopiuje wpis do oprogramowania urządzenia. Najbardziej czasochłonnym etapem analiz oprócz optymalizacji warunków pracy aparatu jest obróbka danych. System GCMS TQ-8040 NX pozwala na wpisanie do metody nawet ponad 30 tysięcy przejść MRM. Jest to możliwe dzięki wysokiej szybkości skanowania i monitorowania przejść MRM w krótkim czasie w obróbce dużych plików danych.