Shimadzu

GCMS-QP 2010SE

Chromatograf gazowy GC-2010 Plus sprzężony z kwadrupolowym detektorem mas QP-2010 SE to system GCMS oparty na sprawdzonych rozwiązaniach zapewniający doskonałe parametry w rutynowych analizach chemicznych.

Elektronicznie sterowane kontrolery ciśnienia i przepływu oraz wyjątkowo powtarzalny układ pneumatyczny pozwalają na precyzyjne analizy. System może być wyposażony we wszystkie dostępne formy dozowania próbek.
Kwadrupolowy detektor mas działa w trybie jonizacji elektronowej, a system próżniowy wyposażony jest w pompę turbomolekularną. Taka konfiguracja zapewnia parametry odpowiednie do wykonywania analiz rutynowych w szerokim zakresie stężeń. Konstrukcja aparatu jest zoptymalizowana pod względem prostoty obsługi. Szybki dostęp do źródła jonów o prostej modułowej konstrukcji zapewnia krótki czas przestojów. Funkcje ekologiczne zmniejszają natomiast pobór gazu i prądu. Oprogramowanie jest kompatybilne z liniowymi indeksami retencji co pozwala na precyzyjne odtworzenie warunków analitycznych po skróceniu kolumny, bądź przeniesieniu metody na innych aparat.