Antec Scientifi

ROXY Exceed do EC-MS – naśladowanie naturalnych reakcji redoks

Wbrew swoim niewielkim rozmiarom, to potężne narzędzie badawcze stosowane coraz częściej w wielu gałęziach nauki, przede wszystkim jako komplementarna do klasycznych technika badania metabolizmu (leków, narkotyków, dopalaczy, produktów naturalnych itd.). ​

System Roxy Exceed znajduje również zastosowanie w proteomice i strukturalnej analizie białek, jako skuteczne narzędzie do elektrochemicznej redukcji mostków S-S, tym samym przyczyniając się do znacznego zwiększenia pokrycia sekwencji.

 

W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcamy do odwiedzenia strony producenta https://antecscientific.com/detectors-and-analyzers/roxy-ec-ms/roxy-potentiostat.